Záruční podmínky Casio

vzor1.jpg

Při koupi hodinek CASIO vyžadujte vyobrazený záruční list. Tento doklad Vám umožní obrátit se přímo na jediné autorizované servisní středisko v České Republice. Bez tohoto dokladu můžete být při uplatňování případné reklamace vyzváni k doložení původu Vašich hodinek a případně odkázáni na Vašeho prodejce.

Záruční podmínky:
Záruční doba 24 měsíců od převzetí výrobku kupujícím.

Záruční i pozáruční opravy provádí:
FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany u Prahy

Záruka se nevztahuje na:
• opotřebení a poškození vzniklé běžným užíváním výrobku,
• poškození výrobku v důsledku jeho použití v rozporu s pokyny k užívání a obecně známými a obvyklými způsoby používání,
• poškození výrobku způsobené jeho znečištěním, nehodou nebo zásahem vyšší moci,
• mechanické poškození výrobku,
• poškození způsobené použitím nevhodných médií (baterií),
• vady a poškození způsobené neodborným zásahem do výrobku.